Tổng quan

Giới thiệu AUBC

AUBC là công ty tư vấn bất động sản và xây dựng chuyên về tư vấn các giai đoạn đầu tư, lập dự toán chi phí cho dự án, quản lý chi phí trong suốt quá trình thực hiện dự án. Chúng tôi đã tư vấn thành công nhiều dự án với sự hiệu quả về chi phí và tiến độ tại Úc và Việt Nam


Nguồn lực của chúng tôi

Nguồn lực chính của chúng tôi là khả năng đặc biệt của chúng tôi về kỹ thuật xây dựng và tư vấn kỹ thuật, chúng tôi cung cấp dịch vụ định hướng như là một nền tảng cần thiết. Nhân viên của chúng tôi và liên minh của chúng tôi với các cá nhân và tổ chức quan trọng khác cho phép chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong các vấn đề liên quan đến tất cả các vấn đề kỹ thuật và xây dựng. Chúng tôi tin tưởng vào việc thể hiện thái độ “một đội” và được dẫn dắt bởi đội ngũ giám đốc điều hành của chúng tôi trên các văn phòng của AUBC.


Văn hóa của chúng tôi

Ngay từ đầu, AUBC đã được chi phối bởi các giá trị cốt lõi của nó được thấm nhuần thông qua văn hoá và tính cách của công ty. Trọng tâm văn hoá của AUBC là sự tập trung của chúng tôi cho việc cải thiện kết quả của khách hàng. Sự cải tiến liên tục không chỉ là thứ mà chúng tôi thấm nhuần với khách hàng mà còn thể hiện trong sự nghiệp của nhân viên và mục tiêu của công ty. Văn hoá của chúng tôi là mạnh mẽ và gắn kết bởi vì các chuyên gia tư vấn dành nhiều thời gian hơn để làm việc trong văn phòng AUBC.