Dịch vụ

Thẩm định và Đàm phán Đấu thầu

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc đánh giá và phân tích các hồ sơ dự thầu cho các dự án xây dựng và cơ sở hạ tầng.

Đánh giá của chúng tôi bao gồm xác định các trường hợp cụ thể, loại trừ và sai lệch hợp đồng; phân tích chi tiết các thông tin về giá; rà soát chương trình và đánh giá phương pháp luận và chỉ định nhân viên dự án.

Chúng tôi cũng có thể tiến hành hoặc tham gia vào các cuộc phỏng vấn thầu và đàm phán.

Sự tham gia của chúng tôi trong giai đoạn này giúp khách hàng của chúng tôi có đầy đủ thông tin để ra quyết định.