Liên hệ

Australian Building Construction Consulting Pty Ltd

Địa chỉ: Level 3, 51-53 ChandosStreet, St Leonards NSW 2065
SĐT: +61(0)434 505 554
Email: info@aubqs.com.au
Văn phòng tại Việt Nam: Level 46 & 56 Bitexco Financial Tower,Đường 02 Hải Triều , Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
SĐT: +84(028) 6287 6010

Liên hệ với chúng tôi